Object structure
Title:

Modele równań strukturalnych a zmienne mierzone na skali porządkowej polichorycznej w analizie danych marketingowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structural equation models (SEM) and variables measured on the polychoric ordinal scale in the analysis of marketing data

Creator:

Tarka, Piotr

Subject and Keywords:

model SEM ; skala porządkowa polichoryczna Likerta ; metody estymacji ; SEM model ; polychoric ordinal Likert scale ; estimation methods

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 265-276

Abstrakt:

Ponieważ większość zmiennych wykorzystywanych w badaniach marketingowych przyjmuje dyskretny format odpowiedzi, stąd w konstrukcji modeli równań strukturalnych (SEM) zamiast standardowo stosowanych miar, estymatorów (zarezerwowanych dla skal mocnych), powinno się stosować odpowiednie ich zamienniki. Badacz przystępujący do analizy SEM za pomocą estymatorów, takich jak ML czy GLS, otrzymuje obciążone: szacunki parametrów modelu i błędy standardowe oraz przeszacowane (zawyżone) statystyki dopasowania modelu chi-kwadrat. W niniejszym artykule autor rozważa dylematy metodologiczne w kontekście zmiennych mierzonych na skali porządkowej polichorycznej w procesie konstrukcji modelu równań strukturalnych (SEM). W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe (N = 200) w zakresie którego do pomiaru zmiennych obserwowalnych wykorzystano 5 pkt skalę Likerta. W ramach oceny modelu SEM, rozpatrzono następujące metody estymacji: WLS, WLSk, DWLSkTM, DWLSkTMV, które następnie porównano z estymatorem ML

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.25

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: