Object structure
Title:

Pomiar działań marketingowych – proces i obszary

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measuring marketing – process and dimensions

Creator:

Kozielski, Robert

Subject and Keywords:

pomiar marketingu ; systemy pomiaru ; marketing dashboard ; wskaźniki marketingowe ; measuring marketing ; messurement systems ; marketing ratios

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 82-89

Abstrakt:

Nowe koncepcje i trendy rynkowe, takie jak big data, marketing automation czy wzrost znaczenia komunikacji cyfrowej, mediów społecznościowych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii sprawiają, że rośnie rola analityki marketingowej i pomiaru działań marketingowych. Pomiar ten rozumiany jest jako zdolność mierzenia działań i oceny ich efektów w celu podnoszenia skuteczności i efektywności prowadzonych aktywności rynkowych. Na bazie literatury przedmiotu artykuł podejmuje próbę wpisania się w dyskusję nad obszarami i procesem pomiaru marketingu. W oparciu o klasyczne hierarchiczne podejście do struktury organizacyjnej wskazano na poziomy i obszary pomiaru marketingu w wymiarze zarządu, strategicznych jednostek biznesowych oraz działań operacyjnych. Zdefiniowano także cztery kluczowe etapy procesu pomiaru – budowa mapy strategii, identyfikacja celów, kluczowych czynników sukcesu, KPI, systemów i wskaźników pomiaru oraz dashboardów marketingowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.08

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: