Object structure
Title:

Reakcje na dynamicznie ustalane ceny – czy konsumenci mają podwójne standardy oceny uczciwości cen online?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reactions to dynamic pricing − do consumers have the double standards of assessment of online price fairness?

Creator:

Bondos, Ilona

Subject and Keywords:

dynamiczne ustalanie cen ; ocena uczciwości cen ; cena ; dynamic pricing ; price fairness assessment ; price

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 167-176

Abstrakt:

W artykule poruszono problematykę dynamicznego ustalania cen w kontekście oceny uczciwości. Pierwsza część stanowi teoretyczne tło wyników badań własnych. Celem artykułu jest odpowiedź na następujące pytanie badawcze: Czy postrzeganie przez konsumentów uczciwości dynamicznie zmieniających się cen online jest jednoznaczne? Badanie ilościowe zostało zrealizowane na jednorodnej grupie młodych konsumentów (n = 239); opracowując wyniki, wykorzystano analizę czynnikową oraz analizę różnic średnich ocen. Główny wniosek dotyczy względności postrzeganej przez nabywców uczciwości różnicowania cen online – praktyka jest postrzegana przez konsumenta jako sprawiedliwa, gdy to jego cena jest niższa od ceny odniesienia, natomiast niesprawiedliwa, gdy inni płacą mniej za taki sam produkt

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.15

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: