Object structure
Title:

Badania patologii w zachowaniach konsumentów na rynku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Research on pathologies in consumer behavior on the market

Creator:

Smyczek, Sławomir

Subject and Keywords:

patologie ; zachowania konsumentów ; metody badań ; pathology ; consumer behavior ; research methods

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460, s. 177-188

Abstrakt:

Badania nad patologiami w zachowaniach konsumentów mają nie tylko istotne znaczenie teoriopoznawcze, ale także ważne walory aplikacyjne. Przy czym badania te są procesem niezwykle złożonym i trudnym. Wynika to z istoty samej kategorii, jaką jest patologia, która w przypadku teorii konsumpcji i zachowań konsumentów nie została jeszcze w pełni określona, oraz ze specyfiki zachowań patologicznych niejednokrotnie ukrywanych przez samych konsumentów. Mimo iż w badaniach patologii w zachowaniach konsumentów na świecie najczęściej stosowaną metodą badawczą jest metoda ankietowa, to ze względu na fakt, iż zachowania patologiczne dla konsumentów są obszarem wstydliwym lub wrażliwym, do których nie chcą się przyznać, należy wzbogacać narzędzia badawcze o techniki projekcyjne czy „zadania domowe”. Techniki te dają bowiem możliwości odkrywania tych emocji i skojarzeń, których konsumenci nie chcą lub nie potrafią sobie uświadomić

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.460.16

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 460

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: