Object structure
Title:

Wybrane problemy rekultywacji zwałowiska odpadów pogórniczych na przykładzie zwałowiska ,,Ruda” w Zabrzu-Biskupicach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Chosen problems of reclamation of coal mine heaps on the example of “Ruda” heap in Zabrze-Biskupice

Creator:

Hanczaruk, Robert ; Gołąb, Natalia

Subject and Keywords:

zwałowisko ,,Ruda” ; odpady pogórnicze ; rekultywacja ; szkieletowość ; aktywność termiczna ; różnorodność gatunkowa ; zagrożenie pożarowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461, s. 65-75

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki badań nad wpływem właściwości fizyczno-chemicznych podłoża oraz aktywności termicznej zwałowiska „Ruda” w Zabrzu-Biskupicach na różnorodność gatunkową roślinności oraz standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Powierzchnia obszaru objętego aktywnością termiczną w północno-zachodniej części zwałowiska stale się powiększa i wskutek ekstremalnych warunków siedliskowych pozbawiona jest pokrywy roślinnej. Na powierzchniach nieaktywnych termicznie, ale o podwyższonej temperaturze podłoża obserwowano wyraźny spadek różnorodności gatunkowej. Wysokie pokrycie uzyskiwały inwazyjne gatunki obcego pochodzenia: Conyza canadensis i Solidago gigantea. Znacznym zagrożeniem dla mieszkańców są gazowe produkty reakcji zachodzących wewnątrz zapożarowanej części zwałowiska oraz wzrost zapylenia powietrza atmosferycznego. Ocena ryzyka zagrożenia pożarowego wykazała, iż ryzyko jest średnie, co oznacza, że pożar w chwili obecnej stanowi zagrożenie dla mieszkańców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.461.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461 ; Wybrane zagadnienia z bioekonomii

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: