Show structure

Title:

Możliwości rozproszonego magazynowania ciepła w systemie ciepłowniczym poprzez wykorzystanie technologii domów słonecznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Possibilities of distracted heat storage in heating system, through the use of technology of solar houses

Creator:

Nogaj, Kinga

Subject and Keywords:

dom słoneczny ; rozproszony magazyn ciepła ; kolektory słoneczne ; solar house ; distracted heat accumulator ; solar collectors

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461, s. 157-169

Abstrakt:

Przeprowadzona analiza dotyczyła możliwości i ekonomicznej opłacalności podłączenia domów słonecznych do sieci ciepłowniczej, jako rozproszonych magazynów ciepła. Dom słoneczny to budynek, w którym zapotrzebowanie na ciepło jest pokrywane w przynajmniej 50% przez promieniowanie słoneczne. Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że bardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby podłączenie domu słonecznego do sieci ciepłowniczej. Przedsiębiorstwo ciepłownicze również może oczekiwać pozytywnych efektów takiego zabiegu, np. ograniczenie ciepła nieodebranego. Magazyn ciepła, który jest zlokalizowany w domu słonecznym, daje możliwość zmagazynowania nieodebranego ciepła w 100%, eliminując tym samym ponoszone z tego tytułu straty. Na przykładzie badanego przypadku można uzyskać oszczędności finansowe na poziomie 20%

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.461.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461 ; Wybrane zagadnienia z bioekonomii

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu