Object structure

Title:

Co w RASFF-ie piszczy? Przegląd powiadomień z 2016 roku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

What can be found in RASFF? Overview of notifications from 2016

Creator:

Rogalska, Zuzanna

Subject and Keywords:

RASFF ; bezpieczeństwo żywności ; Unia Europejska ; System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach ; food safety ; European Union ; Rapid Alert System for Food and Feed

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461, s. 188-198

Abstrakt:

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) służy przekazywaniu informacji o zagrożeniach występujących w żywności i paszach na terenie Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Został stworzony w 2002 r. przez Parlament Europejski i Radę. Informacje trafiające do systemu są niezwłocznie przekazywane wszystkim członkom sieci. System RASFF jest narzędziem umożliwiającym wdrożenie natychmiastowych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumentów. W ciągu ostatnich 6 miesięcy (od 1 stycznia do 30 czerwca 2016) zanotowano 1445 powiadomień, z czego 391 stanowią powiadomienia alarmowe, 607 to powiadomienia o odrzuceniu na granicy, 266 to informacje zwracające uwagę oraz 181 informacji w celu działań następczych. 360 powiadomieniom alarmowym nadano status poważnego zagrożenia. Najwięcej alertów pochodziło z Włoch, Holandii, Francji i Niemiec. Celem pracy była analiza powiadomień alarmowych systemu RASFF z okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. pod kątem pochodzenia i charakteru zagrożeń

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.461.18

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 461 ; Wybrane zagadnienia z bioekonomii

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu