Object structure
Title:

Wielkość rynku a ochrona inwestora w europejskich alternatywnych systemach obrotu

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Size of market vs. investor protection on European Alternative Investment Markets

Creator:

Fijałkowska, Dominika ; Muszyński, Michał ; Pauka, Marek

Subject and Keywords:

alternatywne systemy obrotu ; ład korporacyjny ; ochrona inwestora ; Alternative Investment Makrets ; corporate governance ; investor protection

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 24-33

Abstrakt:

Europejskie alternatywne rynki akcji cechują się relatywnie niskim poziomem ochrony inwestorów w porównaniu z rynkami giełdowymi. Niesie to ze sobą wiele konsekwencji. Celem artykułu było zbadanie, czy i w jaki sposób poziom ochrony inwestorów na ASO wpływa na wielkość tych rynków. Istnieje wiele publikacji naukowych badających zależność pomiędzy prawnym poziomem ochrony inwestorów a poziomem rozwoju rynków kapitałowych w różnych krajach. Autorzy zauważyli lukę w literaturze, polegającą na braku tego typu badań odnoszących się do alternatywnych systemów obrotu (ASO). Przeprowadzone badania pokazują, iż istnieje odwrotna zależność na ASO w porównaniu z rynkami regulowanymi, co może wynikać z wysokiego poziomu asymetrii informacji na rynkach akcji, które mają niższe bariery wejścia oraz ograniczone wymogi informacyjne. Przedmiotem badań objęto 11 rynków europejskich, przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu, które są określane mianem alternatywnych systemów obrotu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2016.1.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: