Object structure
Title:

Ocena instrumentów zarządzania finansami samorządu terytorialnego w świetle ewolucji paradygmatu finansów publicznych

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Estimation of management instruments of local government finances in the light of paradigm evolution of public funds

Creator:

Król, Danuta

Subject and Keywords:

zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego ; innowacje w systemie zarządzania finansami samorządowymi ; financial management of local government units ; innovations in the system of local government financial management

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 42-53

Abstrakt:

Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków bytu i jak najlepszej jakości usług. Jednak gospodarkę samorządu terytorialnego cechuje ograniczoność środków finansowych, dlatego też zarządzanie nimi wymaga takiego gospodarowania, które zapewni wydatkowanie środków finansowych zgodnie z zasadami gospodarności i celowości. Problematyka efektywnego zarządzania finansami należy więc do najważniejszych aspektów gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Różnorodność procesów i zjawisk składających się na finanse samorządowe, złożoność systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, a także fakt, że finanse są przejawem wszystkich działań samorządu, powodują konieczność zarządzania tymi zagadnieniami. Osiągnięcie korzystnych rezultatów nie jest jednak możliwe bez nowoczesnego systemu zarządzania. Nowoczesne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego wiąże się ze stosowaniem różnych instrumentów wspomagających proces zarządzania. Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia roli i znaczenia nowoczesnych instrumentów zarządzania finansami w procesie realizacji zadań samorządowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2016.1.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: