Object structure
Title:

Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Ratio analysis as a method of evaluating the effectiveness of internal audit in rationalizing the financial management of local government units

Creator:

Maciejasz-Świątkiewicz, Marta ; Ćwieląg, Krzysztof

Subject and Keywords:

analiza wskaźnikowa ; audyt wewnętrzny ; racjonalizacja gospodarki finansowej ; jednostki samorządu terytorialnego ; ratio analysis ; internal audit ; financial management rationalization ; local government units

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 54-80

Abstrakt:

Gospodarowanie finansami samorządowymi jest procesem decyzyjnym, którego ważnym elementem staje się informacja. Aby decyzje były racjonalne, nie mogą być przypadkowe i podejmowane w sposób intuicyjny. Powinny opierać się na wiarygodnych i odpowiednio przetworzonych informacjach. Jednym z narzędzi oceny skuteczności działania JST jest analiza ekonomiczna, a szczególnie analiza wskaźnikowa. Z kolei audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. W dużej mierze audyt wewnętrzny jest postrzegany jako narzędzie zarządzania, podczas gdy jego sens ekonomiczny powinien być znacznie szerszy i skupiać się na racjonalizacji gospodarki finansowej. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny tego, czy audyt wewnętrzny prowadzony w gminach idzie w parze z osiąganiem korzystnych wartości wskaźników ekonomicznych, a tym samym racjonalizacją gospodarki finansowej JST. W tym celu przeprowadzono komparatywną analizę wskaźnikową gmin województwa opolskiego, które prowadzą audyt wewnętrzny i go nie prowadzą. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy gminy, które prowadzą audyt wewnętrzny, osiągają lepsze wyniki ekonomiczne niż gminy, które audytu nie prowadzą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2016.1.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: