Object structure
Title:

Efekt redystrybucji oszczędności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Redistribution effect of savings through the channel of trade credit

Creator:

Nehrebecka, Natalia ; Białek-Jaworska, Anna

Subject and Keywords:

oszczędności ; kredyt handlowy ; kredyt bankowy ; zatory płatnicze ; efekt redystrybucji ; dynamiczne modele panelowe ; panelowy pVAR ; savings ; trade credit ; bank credit ; payment backlogs ; redistribution effect ; dynamicpanel models ; panel pVAR

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 81-109

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza efektu redystrybucji oszczędności od sprzedawcy do nabywcy za pośrednictwem kanału kredytu handlowego z uwzględnieniem potencjalnych skutków w postaci zatorów płatniczych. Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych panelowych niezbilansowanych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995-2012 (528 780 obserwacji). W badaniu wykorzystano panelowy model wektorowej autoregresji (pVAR). Wykazano efekt redystrybucji oszczędności przedsiębiorstw poprzez kanał kredytu handlowego udzielanego przez dostawców małym przedsiębiorstwom z niską płynnością

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2016.1.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: