Object structure
Title:

Znaczenie długu w finansowaniu innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

The importance of debt on innovation financing in the sector of small and medium enterprises in Poland

Creator:

Prędkiewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

innowacje ; finansowanie ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; dług ; struktura kapitału ; innovation ; financing ; small and medium-sized enterprises ; debt ; capital structure

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26), s. 110-124

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza, w jaki sposób innowacyjność przedsiębiorstw wpływa na skłonność do korzystania z form zadłużania się oraz sukces jego pozyskania. Badano, czy firmy deklarujące innowacyjność częściej poszukują długu niż firmy nieinnowacyjne oraz jaki jest wskaźnik sukcesu tych poszukiwań. W badaniach wykorzystano mikrodane pozyskane z Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej dotyczące Polski za lata 2008 i 2011 (łącznie 2094 ankiety) oraz posłużono się modelem probitowym binarnym i uporządkowanym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że firmy deklarujące innowacyjność częściej zgłaszają zapotrzebowanie na dług (linie kredytowe, kredyty bankowe) niż nieinnowacyjne, a równocześnie w przypadku linii kredytowych prawdopodobieństwo pozyskania finansowania jest dla nich niższe. Badania zarówno zaprezentowane w artykule, jak i wcześniej przeprowadzone są przesłanką do poświęcenia większej uwagi instrumentom, które poprawiają dostęp do długu dla firm innowacyjnych, również dłużej funkcjonujących na rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2016.1.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2016, Nr 1 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: