Object structure

Title:

Zróżnicowanie gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych w Polsce w latach 2005-2015 pod względem stóp zwrotu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Differentiation of money market open-end investment funds in Poland in the years 2005-2015 in terms of rates of return

Creator:

Dittmann, Iwona

Subject and Keywords:

finanse osobiste ; analiza porównawcza ; fundusze inwestycyjne otwarte ; personal finance ; comparative analysis ; open-end investment funds

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462, s. 11-32

Abstrakt:

W artykule dokonano oceny zróżnicowania 15 funduszy inwestycyjnych otwartych, należących do grupy funduszy rynku pieniężnego, i gotówkowych, funkcjonujących w Polsce, pod względem stóp zwrotu. Badanie zostało przeprowadzone dla różnych horyzontów inwestycyjnych (od 1 roku do 9 lat) na podstawie notowań jednostek uczestnictwa funduszy w latach 2005-2015. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem kwartyli rozkładów empirycznych stóp zwrotu z poszczególnych funduszy. Rozkłady empiryczne uzyskano z zastosowaniem ruchomego okna obserwacji. Zróżnicowanie funduszy zbadano formułując sześć hipotez badawczych dotyczących: zróżnicowania wartości kwartyli rozkładów stóp zwrotu z poszczególnych funduszy, różnic między wartościami kwartyli stóp zwrotu z funduszy najlepszych i najgorszych, zmian zachodzących w wartościach kwartyli stóp zwrotu wraz z wydłużaniem horyzontu inwestycyjnego oraz zmian pozycji funduszy w rankingach funduszy zachodzących wraz z wydłużaniem horyzontu inwestycyjnego. Uzyskane wyniki nie wskazały podstaw do odrzucenia postawionych hipotez

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.462.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462 ; Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu