Object structure

Title:

Standardy etyki zawodowej profesjonalistów na rynkach finansowych w Polsce i na świecie a kwestia zaufania do instytucji rynków finansowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Standards of professional ethics in financial markets in Poland and globally vs. a matter of trust to financial institutions

Creator:

Duda, Tomasz

Subject and Keywords:

standardy etyki ; zaufanie ; rynki finansowe ; inwestycje ; ethical standards ; trust ; financial markets ; investments

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462, s. 33-45

Abstrakt:

Budowanie zaufania do instytucji finansowych to zadanie złożone. Postępowanie zgodnie z normami etycznymi jest kluczowym czynnikiem tego procesu. Celem pracy jest omówienie istotności etycznego postępowania profesjonalistów w budowaniu zaufania do instytucji rynków finansowych oraz porównanie zasad etyki zawodowej wybranej grupy specjalistów. W pracy dokonano analizy obowiązujących w Polsce i globalnie kanonów etycznych, raportów badających poziom zaufania do instytucji finansowych, a także literatury przedmiotu. Omówiono zagadnienia związane z etyką na rynkach finansowych oraz wpływ postępowania zgodnego z normami etycznymi na budowanie zaufania do rynku finansowego. Polskie instytucje finansowe korzystają w pełni z doświadczeń rozwiniętych rynków. Standardy etyki zawodowej profesjonalistów rynku finansowego w Polsce nie odbiegają od globalnych kanonów, co przyczynia się do zwiększania zaufania do instytucji finansowych, którego poziom jest odbudowywany po kryzysie finansowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.462.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462 ; Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu