Object structure

Title:

Zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki, czyli jak wzmocnić rodzime inwestycje venture capital

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Increasing innovation of the Polish economy – how to strengthen domestic venture capital investments

Creator:

Fałat-Kilijańska, Ilona

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; inwestycje ; venture capital ; innowacje ; private equity ; enterprise ; investment ; innovation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462, s. 46-60

Abstrakt:

Historia funduszy venture capital pokazuje, iż są one bardzo ważnym czynnikiem wspierania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Poprzez finansowanie przedsięwzięć, uważanych za zbyt ryzykowne dla innych, przyczyniają się do wzrostu ilości nowoczesnych przedsiębiorstw, tworzą wiele miejsc pracy, są ważnym uczestnikiem rynku kapitałowego. Celem artykułu jest wskazanie czynników mających wpływ na stan polskiego rynku inwestycji venture capital. Analiza rozwiązań systemowych przyjętych przez amerykańskich i europejskich liderów rynku venture capital wskazuje, że najważniejszą rolę odgrywają uregulowania prawne dotyczące form organizacyjnych funduszy i ich przejrzystości podatkowej, systemu ulg i zwolnień podatkowych oraz możliwości udziału funduszy emerytalnych. Drugorzędne znaczenie dla funkcjonowania funduszy venture capital ma wysokość podatku CIT i podatku od zysków kapitałowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.462.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 462 ; Innowacyjność w finansach - perspektywa Polski

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu