Object structure

Title:

Struktury piramidowe. Analiza spółek z GPW w Warszawie

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Pyramidal Structures. Analysis of Companies from the Warsaw Stock Exchange

Creator:

Aluchna, Maria ; Kuszewski, Tomasz ; Zatoń, Tomasz

Subject and Keywords:

struktura własności ; struktury piramidowe ; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ; ownership structure ; pyramidal structures ; Warsaw Stock Exchange

Description:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 1, s. 1-6

Abstrakt:

Niniejszy artykuł podejmuje próbę przybliżenia charakterystyki i funkcjonowania struktur piramidowych. Są one spotykane na całym świecie. Wykorzystuje się je w spółkach giełdowych jako dość często stosowany mechanizm lewarowania kontroli, umożliwiający ograniczenie zaangażowania kapitałowego. Celem tego artykułu jest identyfikacja skali stosowania piramid jako wzorca własności i kontroli w spółkach giełdowych w Polsce oraz analiza ich dynamiki. Cel ten został zrealizowany poprzez analizę struktury własności 181 spółek spoza sektora finansowego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2014. Przeprowadzone badania wskazują na wzrost wykorzystania struktur piramidowych w spółkach giełdowych w badanym okresie. Trend ten stanowi naturalny etap przekształceń struktur własności związanych ze wzrostem przedsiębiorstw i rozwojem gospodarki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2017.1.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2017, vol. 5, no. 1

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu