Object structure
Title:

Badania marketingowe a wyniki nowych produktów – efekt mediacyjny jakości informacji rynkowych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Marketing research vs. new products performance – mediation effect of market information quality

Creator:

Dąbrowski, Dariusz

Subject and Keywords:

badania marketingowe ; wyniki nowych produktów ; efekt mediacyjny ; jakość informacji ; kształtowanie nowych produktów ; marketing research ; new products performance ; mediation effect ; quality of market information ; new product development

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29), s. 38-49

Abstrakt:

Celem pracy jest empiryczna weryfikacja efektu mediacyjnego pomiędzy wykorzystaniem badań marketingowych w zakresie kształtowania nowych produktów a wynikami tych produktów poprzez jakość informacji rynkowych. Efekt taki ma uzasadnienie merytoryczne, gdyż uzyskiwanie informacji rynkowych za pomocą badań marketingowych powinno skutkować wysoką jakością tych informacji, wykorzystanie zaś informacji o wysokiej jakości przy wdrażaniu nowych produktów powinno z kolei prowadzić do wysokich wyników tych produktów. Obiektem badania były projekty wdrażania nowych produktów podejmowane przez krajowe przedsiębiorstwa wysokiej i średniowysokiej techniki zatrudniające powyżej 49 osób. Z tych przedsiębiorstw wylosowano do badania próbę przedsiębiorstw, na podstawie której zebrano informacje o 287 projektach nowych produktów. Analizę danych przeprowadzono z wykorzystaniem modeli równań strukturalnych, jej wyniki zaś wskazują, że jakość informacji jest mediatorem pomiędzy wykorzystaniem badań marketingowych a wynikami nowych produktów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.4.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: