Object structure
Title:

Wartość biznesowa w projektach badawczo-rozwojowych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Business value in R&D projects

Creator:

Jasiński, Dawid

Subject and Keywords:

wartość biznesowa ; projekt badawczo-rozwojowy ; zarządzanie projektami ; business value ; R&D project ; project management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29), s. 58-76

Abstrakt:

Tematyka opracowania dotyczy orientacji na tworzenie wartości biznesowej w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi. W artykule podjęto dyskusję dotyczącą definicji wartości biznesowej, jej roli oraz znaczenia w zarządzaniu projektami. Zawarte zostały w nim ponadto wyniki badań przeprowadzonych w jednym z międzynarodowych przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego, będącego liderem w swojej branży na rynku europejskim, którego znaczny udział działalności stanowi realizacja projektów badawczo-rozwojowych. Prezentowany artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Głównym celem teoretycznym opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego firmy dążą do tworzenia wartości biznesowej dla klienta w projektach badawczo-rozwojowych? Do jego osiągnięcia została wykorzystana krytyczna analiza piśmiennictwa. Cel empiryczny stanowi znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego dążenia firm do tworzenia wartości biznesowej dla klienta są niekiedy sprzeczne z ich działaniami? Został on zrealizowany z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu ustrukturyzowanego oraz analizy treści dokumentów źródłowych firmy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.4.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 4 (29)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: