Show structure

Title:

Efektywność nadzoru właścicielskiego a funkcjonowanie grupy kapitałowej

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Efficiency of corporate governance and business group functioning

Creator:

Ćwik, Krzysztof

Subject and Keywords:

grupa kapitałowa ; nadzór właścicielski ; efektywność

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 45-56

Abstrakt:

Autor podjął problem relacji pomiędzy specyfiką funkcjonowania organizacji w formie grupy kapitałowej a sprawowaniem efektywnego nadzoru właścicielskiego. W artykule zdefiniowane zostały kryteria oceny efektywności nadzoru właścicielskiego, które następnie skonfrontowano z celami różnych rodzajów podmiotów należących do grupy kapitałowej. Przeprowadzona analiza teoretyczna wykazała, że w podmiotach grupy kapitałowej nie powinno się dokonywać oceny efektywności nadzoru właścicielskiego w taki sam sposób, jak w przedsiębiorstwach niezależnych kapitałowo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu