Object structure
Title:

Modele dojrzałości procesów biznesowych – analiza porównawcza

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Business processes maturity models – comparative analysis

Creator:

Gałuszka, Marcin

Subject and Keywords:

model ; proces biznesowy ; model dojrzałości procesów ; business process ; process maturity model

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 66-74

Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie modeli dojrzałości procesów biznesowych, wskazanie ich wspólnych elementów, głównych podobieństw oraz różnic. Zestawiono sześć modeli: trzy „obce” – Harringtona, capability maturity model integration, ISO 9004 oraz trzy podobne, polskie – Grajewskiego, Nowosielskiego i Gruchmana. Autorzy wymieniają 5-6 poziomów dojrzałości procesowej, różnice dotyczą sposobu przyporządkowania atrybutów do odpowiedniego poziomu dojrzałości. Wynikiem analizy porównawczej są wskazania do ich zastosowania w praktyce. Modele te są bardzo pomocne we wdrażaniu orientacji procesowej, stanowiąc swoistą mapę dla działań, inicjatyw czy projektów mających na celu wprowadzanie zmian, Ze względu na podobieństwa oraz wiele wspólnych elementów, decyzja o wyborze konkretnego modelu do zastosowań praktycznych nie jest ryzykowna

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: