Object structure
Title:

Struktury organizacyjne wewnętrznych zespołów zarządzających projektami europejskimi – identyfikacja zalet i wad

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Organizational structures of internal management teams of European Projects – advantages and disadvantages identification

Creator:

Krzos, Grzegorz

Subject and Keywords:

projekt europejski ; zespół zarządzający projektem ; project management team ; project cofinanced by EU

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 99-110

Abstrakt:

Artykuł zawiera przykłady rozwiązań organizacyjnych dotyczące różnego umiejscowienia stanowiska kierownika projektu europejskiego w strukturach organizacji wykonawczych. Celem tego artykułu jest identyfikacja, analiza i ocena struktur organizacyjnych wewnętrznych zespołów zarządzających projektami europejskimi. Autor dokonał analizy i oceny struktur organizacyjnych proponowanych przez Project Management Institute (PMI) w kontekście pracy i usytuowania organizacyjnego kierownika projektu w badanych przedsiębiorstwach i jednostkach sektora publicznego. Inspiracją były osobiste doświadczenia autora ze współpracy z przedsiębiorstwami przy zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej. Za organizację o charakterze projektowym uznano tę organizację, która realizuje dowolny projekt europejski. Badania dotyczyły 34 projektów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: