Object structure
Title:

Perspektywy poznawcze w postrzeganiu sieci międzyorganizacyjnych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Cognitive perspective in the perception of the interorganizational network

Creator:

Niemczyk, Jerzy ; Stańczyk-Hugiet, Ewa

Subject and Keywords:

sieci międzyorganizacyjne ; zarządzanie strategiczne ; ujęcie zasobowe ; interfirm networks ; strategic management ; resource-based view

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 111-120

Abstrakt:

W artykule przedstawiono najważniejsze perspektywy poznawcze wykorzystywane w analizie sieci międzyorganizacyjnych. Są to: teorie kosztów transakcyjnych, teorie złożoności w zarządzaniu, teorie rozmytych granic organizacji i teorie zasobów relacyjnych. Wymienione teorie mogą stanowić podstawę do dyskusji o potrzebie zmiany paradygmatu nauk o zarządzaniu. O tym, że taka potrzeba istnieje, przekonani są już specjaliści od zarządzania. Wynika to z odwiecznego w zarządzaniu kierunku innowacji naukowych – od praktyki do teorii. Sieci na tyle upowszechniły się w praktyce, że istniejące instrumentarium nie pozwala już w pełni objaśnić i zrozumieć tego fenomenu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: