Object structure
Title:

Strategiczne motywy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle podejścia zasobowego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Strategic motives of corporate social responsibility in the light of natural resource-based view of the firm

Creator:

Głuszek, Ewa

Subject and Keywords:

podejście zasobowe ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; zasoby niematerialne

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 171-181

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa decydujące się na podjęcie działań społecznie odpowiedzialnych kierują się motywami strategicznymi i etycznymi. Te pierwsze podkreślają korzyści ekonomiczne związane z budowaniem pozycji konkurencyjnej, wynikające dla firmy angażującej się w inicjatywy społeczne. Pomimo iż literatura przedmiotu zawiera liczne publikacje dowodzące pozytywnego wpływu CSR na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, dopiero środowiskowa koncepcja zasobowa (NRBV) dostarczyła narzędzi analitycznych pozwalających zbadać, w jaki sposób te sfery są wzajemnie powiązane z zasobami firmy. Przedsiębiorstwo angażujące się w działania społeczne i budujące bliskie relacje ze swoimi kluczowymi interesariuszami może rozwijać technologie, zasoby ludzkie, reputację oraz kulturę organizacyjną, a zasoby te w efekcie pozwalają mu uzyskiwać przewagę konkurencyjną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: