Object structure
Title:

Profesjonalizm motywacyjny – wybrane problemy

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Motivational professionalism – selected problems

Creator:

Tracz, Ewa

Subject and Keywords:

motywowanie pracowników ; profesjonalizm motywacyjny ; filtr motywacyjny organizacji ; kultura organizacyjna ; motivating employees ; motivational professionalism ; company motivation filter ; organizational culture

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8, s. 277-287

Abstrakt:

Organizacje muszą być coraz bardziej efektywne i skuteczne również w motywowaniu pracowników. Rosną wymagania i oczekiwania firm wobec pracowników, a pracowników wobec organizacji. Warunkiem koniecznym realizacji funkcji motywowania jest więc profesjonalizm motywacyjny menedżerów i nowoczesne systemy motywowania. Ważne jest też monitorowanie i kształtowanie filtra motywacyjnego danej organizacji. W tym celu można stosować nie tylko metody ilościowe, ale i jakościowe. Interesujące wyniki przynosi metoda obrazowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2011, Nr 8

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: