Object structure
Title:

Uwarunkowania przestrzenne, prawne i społeczne w aktywizacji terenów nadrzecznych. Model konceptualny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Spatial, legal and social conditions in the activation of riverside areas. Conceptual model

Creator:

Lis, Aleksandra ; Bocheńska-Skałecka, Anna ; Burdziński, Jacek ; Gubański, Janusz ; Walter, Ewa

Subject and Keywords:

tereny nadrzeczne ; Wrocław ; model konceptualny ; aktywizacja ; riverside areas ; conceptual model ; activation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 154-162

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano model konceptualny opracowany w związku z aktywizacją terenów nadrzecznych w mieście. Został on zbudowany w oparciu o wyniki badań wykonanych w latach 2013-2014 na wybranych miejskich terenach nadrzecznych Wrocławia. Model opisuje czynniki i zależności między nimi oraz możliwości ich adaptacji w procesie aktywizacji terenów nadrzecznych, czego wynikiem ma być zagospodarowanie i/lub wdrażanie działań, tj. stymulatorów aktywizacji – trwałych bądź tymczasowych. Istotą modelu jest wskazanie zróżnicowanych ścieżek wykorzystania potencjału terenów nadrzecznych i ich zagospodarowanie uwarunkowane preferencjami szerokiej grupy użytkowników i możliwościami inwestycyjnymi. Zaprezentowany model może być wykorzystany do opracowywania kierunków działań czy strategii rozwoju terenów nadrzecznych, jak też w procesie projektowym do symulacji wariantów odzwierciedlających zróżnicowane preferencje i możliwości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.13

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: