Object structure

Title:

Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu miasta w kontekście terenów zalewowych na przykładzie Drezdenka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Spatial planning and landscaping of the city in the context of the floodplains on the example of Drezdenko

Creator:

Szumigała, Paweł ; Czarny, Bartosz

Subject and Keywords:

obszary zalewowe ; planowanie przestrzenne ; kształtowanie krajobrazu ; Drezdenko ; flood areas ; spatial planning ; landscaping

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 467, s. 163-175

Abstrakt:

Celem badań jest ocena możliwości rozwoju przestrzenno-krajobrazowego miasta nad rzeką w kontekście terenów zalewowych. Przedmiotem badań są obszary zurbanizowane oraz tereny niezalesione miasta i gminy Drezdenko. W badaniach zastosowano metodę analizy graficznej i opisowej na podstawie dokumentów planistycznych i obowiązujących przepisów. Wyodrębnione zostały również charakterystyczne cechy miasta i gminy Drezdenko w zakresie uwarunkowań fizjograficznych i terenów zalewowych. Badania wykazały, że obszary zalewowe wyznaczone na podstawie obowiązujących przepisów zajmują prawie trzy czwarte powierzchni miasta i większość obszarów niezalesionych gminy, które stanowią znaczne utrudnienia w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu miasta Drezdenko

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.14

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467 ; Regiony, metropolie, miasta

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu