Object structure
Title:

Zmiany znaczenia rzeki dla kształtowania przestrzeni miejskiej na przykładzie strumienia Cheonggyecheon w Seulu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Significance changes of a river for urban space creation on the example of Cheonggyecheon stream in Seul

Creator:

Wolińska, Dorota ; Sławiński, Kamil

Subject and Keywords:

rzeka ; bulwar ; Seul ; rewitalizacja ; miasto ; river ; boulevard ; revitalization ; town

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 176-183

Abstrakt:

Ważnym czynnikiem lokalizacji pierwszych osad ludzkich był dostęp do rzeki, która pełniła funkcję obronną, transportową, była źródłem pokarmu oraz wody – zarówno pitnej, jak i służącej zaspokajaniu potrzeb gospodarstwa domowego, w tym rolnictwa. Związany z industrializacją, postępujący proces odwracania się miasta od rzek spowodował degradację cieków i ich otoczenia. Zanieczyszczone, pozbawione fauny i flory rzeki stały się wstydliwym problemem i barierą dla intensywnie rozwijających się miast. Często wpuszczane w kanały przeobrażały się w ścieki. W XXI wieku zaczęto dostrzegać zalety dobrze zagospodarowanych bulwarów. W niniejszym artykule autorzy analizują problem degradacji rzek i ich otoczenia na przestrzeni wieków. Przyjmując za studium przypadku strumień Cheonggyecheon w Seulu, podejmują również próbę ukazania znaczenia terenów nadrzecznych, które integrując miasto z rzeką, wpływają na atrakcyjność zespołów urbanistycznych, czyniąc z nich tętniące życiem serce miasta

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.15

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: