Object structure
Title:

Bezpieczeństwo wewnętrzne jako element bezpieczeństwa państwa i czynnik stabilizujący procesy rozwoju społeczno-gospodarczego – ujęcie regionalne i lokalne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internal safety as an element of state safety and stabilizing factor of socio-economic development processes − regional and local approach

Creator:

Łuczyszyn, Andrzej ; Łuczyszyn, Martyna

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo państwa ; bezpieczeństwo wewnętrzne ; rozwój społeczno-gospodarczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 202-213

Abstrakt:

Współczesne środowisko bezpieczeństwa musi mieć stworzone odpowiednie warunki do realizacji swoich zadań w jego różnych postaciach i przekrojach. Potrzebna jest przede wszystkim stabilizacja tych warunków, która będzie prowadzić do poprawy skuteczności i efektywności wszystkich podmiotów funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa, a przede wszystkim sprawności zarządzania nimi w sferze publicznej. Ta problematyka nabiera szczególnego znaczenia w dobie współczesnych nowych realiów społeczno-ekonomicznych, podporządkowanych m.in. procesom globalizacji, gospodarce usługowej, metropolizacji itp. Dlatego bezpieczeństwo staje się nie tylko jednym z istotniejszych czynników stabilizujących procesy wzrostu i rozwoju, ale jest wręcz elementem tych procesów. Można powiedzieć, że nabiera ono nowej wartości nie tylko w wymiarze prawnym czy socjologicznym, ale przede wszystkim ekonomicznym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego jego rozmieszczenia. Poszukiwanie związków pomiędzy nową ekonomią a bezpieczeństwem wewnętrznym w wymiarze regionalnym i lokalnym wydaje się istotne nie tylko z perspektywy jego zapewniania, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność ciągłego rozpoznawania nowych zagrożeń

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.17

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: