Object structure
Title:

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Prudnik w latach 2010-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The realisation of the Development Strategy of the Prudnik County in 2010-2015

Creator:

Żurakowski, Artur

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; gmina Prudnik ; zmiany regionalne ; lokalizm ; local development ; Prudnik county ; regional changes ; localism

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 268-278

Abstrakt:

W artykule przedstawiono rozważania na temat stopnia realizacji rozwoju lokalnego gminy Prudnik na lata 2010-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zadań nakreślonych w strategii rozwoju gminy. W analizie wykorzystano także dane GUS-u odnoszące się do gminy Prudnik, badania i ankiety przeprowadzone w lokalnym biurze pracy, urzędzie gminy oraz w grupie lokalnych przedsiębiorców i pracodawców. W artykule zawarto też ocenę zmian w rozwoju lokalnym Prudnika na podstawie literatury z uwzględnieniem tendencji globalnych. W podsumowaniu artykułu przeprowadzono krytyczną ocenę stopnia realizacji polityki rozwojowej gminy Prudnik i zaproponowano kierunki zmian w tym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.21

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: