Object structure
Title:

Zastosowanie nowych technologii pozyskiwania danych geoprzestrzennych w gospodarce przestrzennej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of new technologies of acquisition of spatial data in spatial management

Creator:

Banaszek, Anna ; Cellmer, Anna ; Banaszek, Sebastian ; Żarnowski, Aleksander

Subject and Keywords:

bezzałogowy statek powietrzny ; BSP ; dane przestrzenne ; gospodarka przestrzenna ; administracja samorządowa ; unmanned aerial vehicle ; UAV ; spatial data ; spatial management ; local government

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 281-291

Abstrakt:

Rozwój technologii satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji sprawił, że tworzone obecnie systemy informacji przestrzennej wykorzystują jako główne źródło danych geometrycznych zdjęcia lotnicze i satelitarne. W ostatnich latach pojawiła się idea stworzenia niezależnego, prostego systemu lokalnego pozyskiwania danych geoprzestrzennych w oparciu o bezzałogowe statki powietrzne (BSP). W artykule przedstawiono obszary zastosowań BSP w gospodarce przestrzennej oraz analizę usług świadczonych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych na terenie Polski. Użyteczność wykorzystywania nowych technologii pozyskiwania danych geoprzestrzennych zaprezentowano na wybranych przykładach. Wyniki prac eksperymentalnych pokazują, że bezzałogowe statki powietrzne mogą stanowić narzędzie przydatne dla władz miejskich, dostarczając dane w czasie rzeczywistym, co umożliwia dostęp do wiarygodnej informacji, realizację aktywnego monitoringu oraz usprawnia proces zarządzania przestrzenią. Należy zwrócić uwagę na szersze wykorzystanie BSP w takich obszarach, jak: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, opodatkowanie nieruchomości, zarządzanie własnością publiczną, dostępność informacji przestrzennej, rozstrzyganie sporów przestrzennych oraz zarządzanie kryzysowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.22

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: