Object structure
Title:

Dynamika zmian i prognozy dla olsztyńskiego rynku mieszkaniowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dynamics of changes and forecasts for the housing market in Olsztyn

Creator:

Zapotoczna, Marcelina ; Cymerman, Joanna

Subject and Keywords:

rynek mieszkaniowy ; popyt mieszkaniowy ; podaż mieszkań ; kredyt hipoteczny ; programy rządowe ; housing market ; housing demand ; housing supply ; mortgage ; government programs

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 303-316

Abstrakt:

Publikację poświęcono problematyce olsztyńskiego rynku mieszkaniowego. Celem badań prezentowanych w niniejszej publikacji była analiza cen oraz prognozy dla olsztyńskiego rynku mieszkaniowego. Badania przeprowadzono w oparciu o dane z aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych jako przedmiotu prawa własności pozyskane z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyn, dane statystyki publicznej gromadzone przez GUS oraz raporty i analizy publikowane przez NBP, GUS i AMRON-SARFIN. Przeprowadzone prace badawcze pozwoliły na wskazanie czynników, które miały największy wpływ na koniunkturę na rynku mieszkaniowym w latach 2007-2015 oraz pozwoliły na określenie kierunku, skali i dynamiki zmian zachodzących na olsztyńskim rynku mieszkaniowym, wskazanie trendów oraz sformułowanie prognoz

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.24

Language:

pol

Relation:

Regiony, metropolie, miasta ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: