Show structure

Title:

Optymalne wielkości podatków w aspekcie kreowania wzrostu gospodarczego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Optimal taxes in the aspect of creation of economic growth

Creator:

Przybylska-Mazur, Agnieszka

Subject and Keywords:

krzywa Laffera ; optymalna wielkość podatków ; wskaźnik wzrostu ; dochody budżetowe ; wzrost gospodarczy ; Laffer curve ; optimal taxes ; collection rate ; budget revenues ; economic growth

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 1 (55), s. 99-111

Abstrakt:

Politykę fiskalną wykorzystuje się jako czynnik oddziaływania na aktywność podmiotów gospodarczych i kształtowanie ogólnej koniunktury. Podatki mogą być wykorzystane do kierowaniu gospodarką, aby osiągnąć określone cele gospodarcze lub społeczne. Celem artykułu jest wyznaczenie optymalnych wielkości podatków, które pozwolą na kreowanie wzrostu gospodarczego, będą pobudzać produkcję i konsumpcję wyrobów i usług. Na podstawie jednej z definicji krzywej Laffera w artykule wyznaczono optymalną stopę podatkową w zależności od wskaźnika wzrostu, dla której dochody budżetowe pochodzące z wpływów podatkowych są maksymalne. W artykule zbadano zależność optymalnej stopy podatkowej od wskaźnika wzrostu na podstawie krzywej Laffera

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2017.1.08

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 1 (55)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu