Object structure
Title:

Iluzje specjalnych stref ekonomicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Illusions of special economic zones

Creator:

Augustyński, Iwo

Subject and Keywords:

SSE ; specjalne strefy ekonomiczne ; polityka regionalna ; special economic zones ; regional policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 11-21

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena prawdziwości założeń przyświecających utworzeniu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Okazuje się, że założenia te, przyjęte a priori w znacznej liczbie artykułów i analiz dotyczących efektów działania stref, nie zostały pozytywnie zweryfikowane. W artykule analizowane są następujące stwierdzenia: bez stref inwestycje w danym miejscu nie miałyby miejsca; przedsiębiorstwa działające w strefach nie stanowią konkurencji dla firm spoza stref oraz skuteczność alternatywnych metod walki z bezrobociem jest niższa. Weryfikacja tych założeń prowadzi do wniosku, iż głównym efektem istnienia stref jest spadek dochodów budżetowych. Na dodatek badania i przykłady wskazują, iż administracja publiczna występuje w roli podrzędnej w relacjach z inwestorami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.01

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: