Object structure
Title:

Konwergencja regionalna w regionach słabiej rozwiniętych Unii Europejskiej w latach 2001-2014

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional convergence in less developed regions of the European Union between 2001-2014

Creator:

Borowiec, Jan

Subject and Keywords:

konwergencja regionalna ; regiony słabiej rozwinięte ; UE ; EU ; regional convergence ; less developed regions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 50-62

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest konwergencja regionalna w regionach słabiej rozwiniętych UE w latach 2001-2014; natomiast jego celem – przedstawienie i ocena jej efektów w odniesieniu do konwergencji beta i konwergencji sigma. W badaniach zastosowano statystykę opisową i analizę korelacji. Z badań tych wynikają następujące wnioski: 1) konwergencja beta nie wystąpiła we wszystkich regionach słabiej rozwiniętych; a jej efekty były bardzo zróżnicowane; 2) konwergencji beta nie towarzyszyła na ogół konwergencja sigma; 3) wzrost gospodarczy sprzyjał konwergencji beta oraz dywergencji sigma; natomiast kryzys gospodarczy i finansowy – dywergencji beta oraz konwergencji sigma; 4) istnieje ścisły związek między początkowym poziomem krajowego PKB per capita a procesami konwergencji regionalnej na poziomie europejskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.05

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: