Object structure
Title:

Nowoczesne zarządzanie procesami – trzecia fala

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Modern process management ‒ the third wave

Creator:

Jasińska, Katarzyna

Subject and Keywords:

BPM ; trzecia fala ; zarządzanie procesami ; modelowanie procesów ; third wave ; process management ; process modeling

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017; Nr 463, s. 15-25

Abstrakt:

Celem artykułu jest usystematyzowanie terminologii oraz scharakteryzowanie standardów zarządzania procesami wpisujących się w nurt określany mianem trzeciej fali podejścia procesowego. W artykule tym została omówiona ewolucja zarządzania procesami, która doprowadziła do wykształcenia współczesnych rozwiązań procesowych. Szczególną uwagę poświęcono koncepcji Zarządzania Procesami Biznesowymi (Business Process Management, BPM). Zdefiniowano jej elementy oraz omówiono zarys działania. W ostatniej części artykułu na podstawie przeglądu literatury sformułowano klasyfikację standardów zarządzania procesami biznesowymi i omówiono wybrane jej elementy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.01

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: