Object structure
Title:

Procesy a projekty – stabilność a zmiana

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Processes and projects stability vs. change

Creator:

Jokiel, Grzegorz

Subject and Keywords:

procesy ; projekty ; zmiana ; stabiloność ; processes ; projects ; change ; stability

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463, s. 26-33

Abstrakt:

Artykuł przedstawia rozważania dotyczące różnic między podejściem projektowym i procesowym w zarządzaniu organizacjami w kontekście stabilności i zmiany. Intuicyjnie wydaje się, że zarządzanie projektami jest szczególnie nastawione na zmianę. Niepowtarzalność zawarta w definicji projektu biznesowego ma przełożenie na akceptację zmienności warunków działania, jak i samych sposobów radzenia sobie w burzliwym otoczeniu. Odmiennie w przypadku procesów, gdzie dąży się do eliminacji zmienności warunków, w których są one realizowane. Jednak głębsza analiza zarządzania projektami i procesami podaje w wątpliwość to intuicyjne przekonanie. W artykule postawiona i broniona jest teza, że to zarządzanie projektami charakteryzuje się większym nastawianiem na stabilizację niż zarządzanie procesami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.02

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: