Object structure
Title:

Zarządzanie zmianą w jednoosobowej działalności gospodarczej operującej w przestrzeni wirtualnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Change management in a one-man company operating in the virtual space

Creator:

Moroz, Mirosław

Subject and Keywords:

zarządzanie zmianą ; przedsiębiorstwo jednoosobowe ; elastyczność przedsiębiorstwa ; e-commerce ; sklep internetowy ; change management ; one-man company ; business flexibility ; e-shop

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017; Nr 463, s. 56-66

Abstrakt:

Zmienność otoczenia, jak również kreowanie zmian w samym przedsiębiorstwie pociąga za sobą konieczność bezustannego zarządzania zmianami. W artykule podjęto problem badawczy zarządzania zmianami w jednoosobowym przedsiębiorstwie działającym w przestrzeni wirtualnej, a więc środowisku o wysokiej i nieprzewidywalnej dynamice zmian. Celem artykułu jest jakościowa analiza czynników utrudniających i ułatwiających wdrażanie zmian przez przedsiębiorstwo jednoosobowe działające w przestrzeni wirtualnej. Zastosowano dwie metody badawcze: krytyczną analizę dokumentacji oraz metodę wywiadu skategoryzowanego. Wyniki badań wskazują, że prowadzenie biznesu internetowego niesie wyzwania ze względu na percepcję i wdrażanie zmian. Z drugiej jednak strony automatyzacja działalności w oparciu o stosowane oprogramowanie, jak również posiłkowanie się usługami zewnętrznymi pozwala na sprawne wdrażanie zmian nawet w przedsiębiorstwach jednoosobowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.05

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: