Object structure
Title:

Elastyczność zasobów przedsiębiorstwa w kontekście posiadanych aktywów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Flexibility of company resources in the context of enterprise assets owned

Creator:

Otola, Iwona ; Tylec, Agnieszka

Subject and Keywords:

elastyczność ; zasoby ; aktywa ; analiza współzależności zjawisk masowych ; flexibility ; resources ; assets ; analysis of the interdependence of mass phenomena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017; Nr 463, s. 97-106

Abstrakt:

Celem artykułu jest zbadanie zależności między elastycznością zasobów oraz rozmiarem przedsiębiorstwa odzwierciedlonego wartością jego aktywów. Dla realizacji celu w pierwszej kolejności nakreślono teoretyczne ramy elastyczności – niezbędnego atrybutu współczesnego przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w kontekście posiadanych zasobów. Zasadniczą część rozważań stanowi prezentacja i analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 63 przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW i NC w Warszawie. W badaniach statystycznych wykorzystano analizę współzależności zjawisk masowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.08

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: