Object structure
Title:

Wykorzystanie narzędzi Lean Management w celu doskonalenia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Lean Management tools used for the purpose of production process improvement in an enterprise

Creator:

Baskiewicz, Nicoletta ; Kadłubek, Marta

Subject and Keywords:

lean management ; elastyczne systemy produkcyjne ; doskonalenie procesów produkcyjnych ; narzędzia i praktyki organizacyjne Lean Management ; flexible manufacturing systems ; improvement of productionprocesses ; tools and organizational practices of Lean Menagement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017; Nr 463, s. 121-131

Abstrakt:

W niniejszej publikacji zostały poruszone kwestie związane z doskonaleniem procesu produkcyjnego dzięki zastosowaniu narzędzi oraz praktyk organizacyjnych niejako przypisanych koncepcji Lean Management. Za czynnik determinujący implementację koncepcji Lean Management uznano konieczność wdrażania elastycznych systemów produkcji, które pozwalają na szybką reakcję na zapotrzebowanie z rynku bez uszczerbku na jakości oferowanych produktów. Następnie zaprezentowano ogólne założenia koncepcji Lean Management oraz zidentyfikowano parametry procesu produkcyjnego objęte działaniami doskonalącymi, dodatkowo wskazano korzyści płynące z zastosowania omawianej koncepcji zarządzania. Kolejnym krokiem w realizacji niniejszej pracy było zidentyfikowanie i krótka charakterystyka narzędzi oraz rozwiązań Lean, które determinują poziom jakości procesów produkcyjnych. Ostatnim etapem było opracowanie macierzy zależności pomiędzy zidentyfikowanymi obszarami udoskonaleń a narzędziami Lean i przeprowadzenie badań empirycznych. Całość zakończono wnioskami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.10

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: