Object structure
Title:

Instrumenty finansowe wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial instruments supporting an innovative activity of enterprises in the perspective of 2014-2020

Creator:

Dziembała, Małgorzata

Subject and Keywords:

innowacyjność ; polityka spójności ; działalność innowacyjna ; innovativeness ; cohesion policy ; innovative activity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 79-87

Abstrakt:

Źródłem kreowania innowacyjności polskiej gospodarki powinny być przedsiębiorstwa. Dostrzegają szanse wynikające z wprowadzania innowacji, jednakże wciąż nie są skłonne do podejmowania działalności innowacyjnej. Jedną z przyczyn takiego stanu jest niedostateczny dostęp przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania, jak również brak wypracowanych rozwiązań systemowych, które zachęcałyby tego rodzaju podmioty, w szczególności MŚP, do realizowania działalności innowacyjnej. Polskie przedsiębiorstwa przemysłowe korzystają w coraz większym stopniu z pomocy publicznej, w tym ze środków finansowych UE. Celem artykułu jest identyfikacja instrumentów wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw oraz wskazanie na instrumenty promujące ich aktywność innowacyjną w Polsce w ramach polityki spójności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.08

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: