Object structure
Title:

Centra regionów a spójność regionalna w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Centers of regions vs. regional cohesion in Poland

Creator:

Heffner, Krystian ; Gibas, Piotr

Subject and Keywords:

centra regionów ; spójność struktur regionalnych ; centers of regions ; regional structures cohesion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 98-110

Abstrakt:

Terytorialnie ukierunkowana polityka spójności Unii Europejskiej (UE), akcentująca m.in. podnoszenie konkurencyjności regionów i ich zrównoważony rozwój, a także poprawę jakości życia, zostaje poddana próbie wynikającej ze zmian pojawiających się wraz ze wzrostem migracji zewnętrznych, starzeniem się społeczeństwa oraz procesami depopulacyjnymi. Polityka rozwoju regionów, realizowana w Polsce przez samorządy wojewódzkie, ściśle nawiązuje do ustaleń unijnych i krajowych dokumentów strategicznych. By jednak była skuteczna, zasięg administracyjnego władztwa regionów powinien w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlać oddziaływania funkcjonalne ośrodka wojewódzkiego oraz siłę jego powiązań z jego regionalnym zapleczem. Autorzy formułują tezę, że duże regiony, najczęściej metropolitalne, nie są obejmowane w całości wpływem i współpracą swoich centrów i powstają w nich szerokie strefy o charakterze peryferii. Celem badań było stwierdzenie, jak dalece centra są powiązane z regionami i w jakim stopniu oddziałują na swoje zaplecze, w tym, z którymi miastami i gminami są powiązane. Podjęto także próbę wskazania gmin, które „nie odczuwają” wpływu centrów regionalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.10

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: