Object structure
Title:

Analiza korzyści wynikających z wdrożenia zarządzania procesami w aspekcie poziomu dojrzałości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of benefits arising from the implementation of management processes in terms of enterprises maturity

Creator:

Gębczyńska, Alicja ; Jagodziński, Jacek

Subject and Keywords:

podejście procesowe ; zarządzanie procesami ; ocena korzyści ; process approach ; process management ; evaluation of the benefits

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 133-147

Abstrakt:

Koncepcji, metod, narzędzi usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo wiele, jednakże zawsze istnieje niepewność co do skuteczności nowych rozwiązań. W artykule podjęto próbę analizy i oceny korzyści wynikających z wdrożenia podejścia procesowego, skupiając uwagę na możliwych zależnościach. W związku z powyższym jako cel badawczy przyjęto ustalenie zależności występujących pomiędzy stopniem wdrożenia podejścia procesowego a oceną korzyści wynikających z jego implementacji. Informacje uzyskane z badań ankietowych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach posiadających system zarządzania jakością, zostały zweryfikowane za pomocą metod statystycznych. W wyniku przeprowadzonych badań określono korzyści zależne i niezależne od poziomu wdrożenia podejścia procesowego, co pozwoliło na zidentyfikowanie prawidłowości towarzyszących przechodzeniu organizacji na wyższy poziom zarządzania procesami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.12

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: