Object structure
Title:

Projekty we wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Projects in making changes in a production company

Creator:

Niewelt, Alina

Subject and Keywords:

procesy ; projekty ; zmiana organizacyjna ; zmiana technologiczna ; zarządzanie projektami ; processes ; projects ; organizational change ; technological change ; project management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 225-235

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa w obliczu postępujących zmian w ich otoczeniu, w tym rosnących wymagań klientów, coraz częściej wprowadzają zmiany w technologii i organizacji produkcji i pracy. Zmiany te dotyczą także sfery zarządczej. W procesie wprowadzania zmian istotną rolę odgrywają procesy i projekty. Procesy, a szczególnie procesy biznesowe (gospodarcze), są również przedmiotem takich zmian. Projekty natomiast są narzędziem wprowadzania zmian organizacyjnych i technologicznych zarówno w procesach biznesowych, jak i strukturach organizacyjnych. W artykule po krótkiej prezentacji przedsiębiorstwa branży spożywczej przedstawione zostaną źródła (przyczyny) i przykłady rozwiązań wprowadzonych w badanym przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem projektów, a dotyczących zmian techniczno-organizacyjnych w obszarze produkcji, co jest celem artykułu. Zaprezentowana zostanie także istota i ewolucja zarządzania projektami w analizowanej firmie. W przygotowaniu artykułu wykorzystano metody: krytycznej analizy literatury przedmiotu, obserwację uczestniczącą oraz analizy dokumentacji źródłowej. Z analizy opisanych przypadków wprowadzania zmian wynika, że badane przedsiębiorstwo coraz lepiej radzi sobie z wykorzystaniem projektów do wprowadzania zmian

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.19

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: