Object structure
Title:

Próba oceny procesu produkcji małoseryjnej implikująca kierunek zmian w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Attempt to assess the small-lot production process implying the direction of changes in the company

Creator:

Nogalski, Bogdan ; Niewiadomski, Przemysław

Subject and Keywords:

zmiana ; elastyczność ; technologia wytwarzania ; rynek maszyn rolniczych ; change ; flexibility ; manufacturing technology ; agricultural machinery market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 236-250

Abstrakt:

Za kluczowe w niniejszej pracy uznano uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość dokonania oceny procesu produkcji małoseryjnej części maszyn rolniczych? Jeżeli tak, to czy na podstawie przeprowadzonej oceny możliwe jest postulowanie kierunku zmian w procesie wytwórczym poddanym ocenie. W kontekście realizacji przyjętego celu, autorzy zamierzają: (1) Przeprowadzić kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań; w zamierzeniu znajdzie to swój wyraz w autorskiej metodzie oceny procesu produkcyjnego; (2) Potwierdzić możliwość praktycznego wykorzystania zaproponowanej metody – wybrany proces produkcji poddać ocenie; (3) Na podstawie otrzymanych wyników, przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej, opracować konkretne rozwiązania – zasugerować kierunek zmiany w technologii wytwarzania znacznie poprawiający „jakość” procesu poddanego analizie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.20

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: