Object structure
Title:

Od doskonalenia procesów do tworzenia strumienia wartości w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

From the improvement processes to the creation of value streams in automotive industry

Creator:

Nowacki, Krzysztof

Subject and Keywords:

strumień wartości ; value stream ; doskonalenie procesów produkcyjnych ; rewolucyjne doskonalenie ; ewolucyjne doskonalenie ; improvement of manufacturing ; processes ; revolutionary improvement ; evolutionary improvement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 251-260

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa produkcyjne branży motoryzacyjnej wdrażają koncepcje strumieni wartości, których celem jest uzyskiwanie efektów w postaci bardziej elastycznych procesów oraz niższych kosztów magazynowania międzyoperacyjnego. W literaturze przedmiotu wyróżnia się, a w praktyce stosuje dwie metody (podejścia do) wdrażania strumieni wartości w przedsiębiorstwach: rewolucyjną i ewolucyjną. Artykuł ma na celu przybliżenie tych metod wdrażania strumieni wartości oraz zaprezentowanie przykładu wdrożenia koncepcji strumienia wartości w określonym przedsiębiorstwie, które wybrało jedną z powyższych metod. Artykuł ma charakter praktyczny, a podstawowymi metodami badawczymi, wykorzystanymi do jego przygotowania, są obserwacja uczestnicząca i case study

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.21

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: