Object structure
Title:

Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju turystyki na sudeckim przygranicznym obszarze górskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conditions for sustainable development on the Sudeten border mountain region

Creator:

Konopińska, Natalia

Subject and Keywords:

turystyka ; obszary górskie ; zrównoważony rozwój ; tourism ; mountain areas ; sustainable development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 146-156

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy turystyka na sudeckim przygranicznym obszarze górskim rozwija się w sposób zrównoważony. W tym celu przeanalizowano zróżnicowanie w przestrzennym rozmieszczeniu bazy noclegowej i wyłoniono jednostki administracyjne charakteryzujące się dużą pojemnością recepcyjną. Posługując się przykładem gminy Karpacz, pokazano wpływ koncentracji ruchu turystycznego na aspekty ekonomiczne i środowisko przyrodnicze. Rozważania te zostały poprzedzone krótką charakterystyką obszaru badawczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.15

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: