Object structure
Title:

Prognoza zmian w eksporcie państw członkowskich Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w kontekście TTIP

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in the export of EU member states to the United States in the context of TTIP

Creator:

Nacewska-Twardowska, Aleksandra

Subject and Keywords:

polityka handlowa ; Unia Europejska ; TTIP ; handel ; trade policy ; European Union ; trade

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 167-177

Abstrakt:

Spadek udziału w handlu światowym skłonił Unię Europejską i Stany Zjednoczone do zmian w ich polityce handlowej. W efekcie rozpoczęto negocjacje nad Transatlantyckim Partnerstwem Handlowym i Inwestycyjnym, które w znaczącym stopniu wpłyną na zmiany w handlu. Wpływ ten jest w przypadku UE zróżnicowany, a proponowane rozwiązania liberalizacyjne w różnym stopniu obejmą poszczególne sektory gospodarki. Celem pracy jest analiza wpływu TTiP na eksport poszczególnych krajów członkowskich UE, w zależności od ich struktury handlowej i udziału w wymianie towarowej z USA. Proponowane zmiany promują w szczególności Niemcy i Belgię, a w przypadku pozostałych 26 krajów prognozowany wzrost eksportu jest mniej niż proporcjonalny w stosunku do ich udziału w handlu z USA

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.17

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: