Object structure
Title:

Wysoka jakość środowiska pracy. Zmiany w zakresie priorytetów funkcji personalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

High quality of work environment. Changes in the priorities of the HR function

Creator:

Lewicka, Dagmara

Subject and Keywords:

jakość środowiska pracy ; marka pracodawcy ; zarządzanie doświadczeniami pracowników ; zaufanie ; zaangażowanie ; klimat ZKL ; quality of the work environment ; employer branding ; employee experience management ; trust ; commitment ; HRM climate

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 297-309

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie koncentruje się wokół problematyki koniecznej zmiany w zakresie priorytetów funkcji personalnej. W związku z tym postulowana jest rezygnacja z tradycyjnego podejścia do procesu personalnego na rzecz kompleksowego, strategicznego, stawiającego sobie za cel pozyskiwanie i zatrzymywanie najbardziej wartościowych dla organizacji pracowników. Wskazano także na przenikanie koncepcji marketingowych obszaru personalnego, co związane jest z konstatacją, iż zadowolenie pracownika przyczynia się w znacznym stopniu do kreowania zadowolenia klientów. Celem empirycznym opracowania jest prezentacja koncepcji badań dotyczących czynników charakteryzujących wysoką jakość środowiska pracy, takich jak klimat ZKL (zarządzania kapitałem ludzkim), zaufanie wewnątrzorganizacyjne, satysfakcja z pracy, zaangażowanie w prace, przywiązanie organizacyjne. Zastosowanie analizy wariancji Kruskala-Wallisa umożliwiło zaprezentowanie zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami a zmiennymi metryczki. Badania zostały przeprowadzone na grupie 501 losowo dobranych pracowników polskich organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.25

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: