Object structure
Title:

Wielość i zmienność władzy a stosowany styl kierowania – w poszukiwaniu współzależności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multiple and transitive power vs. used style of management – in search of correlations

Creator:

Lichtarski, Janusz Marek

Subject and Keywords:

organizacja projektowa ; heterarchia ; wielowładztwo ; przechodniość władzy ; styl kierowania ; project-based organization ; heterarchy ; multiple power ; transitive power ; leadership style

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 310-320

Abstrakt:

Rozwój podejścia projektowego spowodował upowszechnienie się różnego rodzaju struktur projektowych, w których miejsce hierarchii jako mechanizmu koordynacji działań zajmuje heterarchia. Celem artykułu jest poszukiwanie związków pomiędzy intensywnością wielości i zmienności władzy a stylem kierowania. W badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród menedżerów liniowych, kierowników projektów i wykonawców (n=370) częściowo zidentyfikowano zależności pomiędzy zmiennością władzy a stosowanym stylem kierowania (wyłącznie w grupie kierowników, n=224). Uzyskane wyniki nie dają jednoznacznych podstaw do potwierdzenia hipotezy badawczej dotyczącej związku pomiędzy intensywnością heterarchii a stosowanym stylem kierowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.26

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: