Object structure
Title:

Partycypacja bezpośrednia pracowników a zmiany organizacyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employee direct participation vs. organizational changes

Creator:

Szelągowska-Rudzka, Katarzyna

Subject and Keywords:

partycypacja bezpośrednia pracowników ; zmiana organizacyjna ; cykl procesu zmian ; employee direct participation ; organizational change ; the cycle of process change

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 463, s. 333-343

Abstrakt:

Zmiany we współczesnych organizacjach są nieuniknione. Wdrażane są celowo i świadomie, aby dostosować organizację do szybko zmieniających się warunków zewnętrznych, zwiększyć lub stworzyć jej szanse na sukces rynkowy. Niezwykle ważny w procesie zmian organizacyjnych jest czynnik społeczny. To ludzie tworzą organizacje i ich w szczególności zmiany organizacyjne dotyczą. Stąd każda organizacja powinna zadbać o właściwy przebieg procesu zmian, o użycie odpowiednich metod i technik ich projektowania i implementowania, a przede wszystkim o przeprowadzenie cyklu w taki sposób, aby uczynić pracowników sojusznikami zmian. Zdaniem autorki skutecznym sposobem osiągnięcia tego jest partycypacja bezpośrednia pracowników. Dlatego celem artykułu jest opracowanie modelu uczestnictwa pracowników w cyklu procesu zmian organizacyjnych. Model ten wyjaśnia, jak poprzez partycypację bezpośrednią pracowników uzyskać można ich zaangażowanie w ten proces i ukształtować właściwe postawy wobec zmian

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.28

Language:

pol

Relation:

Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: